www.FxPedia.com

 
       
آريان اف ایکس پديا
به وب سایت FXPedia خوش آمدید. FXPedia يک سایت اطلاعاتی می باشد که در آن، علاقمندان به بازارهای مالی می توانند ترجمه مقالات تدوين شده را مطالعه کنند. اين مقالات شامل سه بخش اصلي در زمينه شاخص های اقتصادی، شاخص های اقتصادی بر پایه کشور و بانک های مرکزی مي باشد.
کتاب
 
  دانشنامه بازارهای مالی بین الملل

منتشر شد

 شاخص های اقتصادیییی  شاخص های اقتصادی بر پایه کشور  بانک های مرکزی
   

 تولید ناخالص داخلی (GDP)

شاخص بهاي مصرف کننده (CPI)

گزارش استخدام

نرخ بهره

منحنی عملکرد 

شاخص بهاي تولید کننده (PPI)

موسسه مدیریت عرضه 

خرده فروشی

شاخص تولید صنعتی

تراز تجاری

حساب جاری

 

 

   

شاخص های ایالت متحده آمریکا

شاخص های اتحادیه اروپا

شاخص های انگلستان

شاخص های ژاپن

شاخص های کانادا

شاخص های استرالیا

شاخص های نیوزلند

 

 

 

 

 

 
   

 

 
   

سیاست پولی و نقش بانک مرکزی

بانک مرکزی ایالات متحده

بانک انگلستان

بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی ژاپن

بانک مرکزی کانادا

بانک ملی سوئیس

بانک حل دعاوی بین المللی

 

 

 

 

   

 

 

Copyright © 2010 of AryanGroup® - all rights reserved.     Main Page     About FXPedia