www.FxPedia.com

 
       
آريان فاركس پديا
شاخص تورم مصرف کننده(CPI)

شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) به عنوان یکی از مؤثر‌ترین شاخص‌ها برای نشان‌دادن وضعیت فعلی تورم در اقتصاد است. شاخص بهای مصرف‌‌کننده (CPI) تجزیه و تحلیلی از سطح مخارج مصرف‌‌کننده برای خرید یک مجموعه از سبد کالاها و خدمات است و بر اساس مقدار شاخص شروع از 100 ارزیابی می‌شود. اگر شاخص بهای مصرف‌‌کننده برای دوره جاری 112 باشد، نشان‌دهنده این است که در حال حاضر برای خرید سبد کالا، 12 درصد بیشتر از زمانی که شاخص 100 بود، باید پرداخت شود. با مقایسه داده‌های ماهانه شاخص تورم مصرف‌‌کننده، شما به آسانی می‌توانید تغییرات در قدرت خرید مصرف‌‌کننده از ماهی به ماه دیگر را تشخیص دهید.

هنگامی‌که اقتصاد رشد می‌کند، به عنوان یک تعریف تورم به‌وجود می‌آید. با این حال، نرخ تورم بیش از 2 درصد، توسط اکثر بانک‌های مرکزی، از جمله بانک مرکزی کانادا و بانک مرکزی انگلستان، به عنوان نشانه‌ای از این که این نرخ تورم برای حفظ سلامت اقتصاد بسیار زیاد است، به رسمیت شناخته شده است. افزایش شاخص تورم مصرف‌‌کننده از آستانه 2 ٪، قدرت خرید ارز ملی را کم می‌کند و بانک‌های مرکزی معمولاً سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تری را به منظور کاهش تورم به سطوح قابل قبول پیشنهاد می‌کنند.شاخص تورم مصرف کننده اصلی چیست؟

شاخص بهای مصرف‌‌کننده اصلی درست مشابه شاخص تورم مصرف‌‌کننده محاسبه می‌شود، اما اقلام با نوسانات بالا - مانند انرژی و مواد غذایی- را در محاسبه لحاظ نمی‌کنند. از آنجا که این محصولات نسبت به نوسانات قیمت به‌طور چشمگیری آسیب‌پذیر هستند، می‌توانند به انحراف در محاسبه شاخص تورم مصرف‌‌کننده منجر شوند. به همین دلیل، شاخص بهای مصرف‌‌کننده اصلی در اندازه‌گیری دقیق‌تر تورم لحاظ می‌شود.

چگونه اخبار شاخص تورم مصرف کننده روی بازار تاثیر می گذارند

بازار ارز

شاخص بهای مصرف‌‌کننده که در یک روند صعودی از ماهی به ماه دیگر است، می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه تورم در حال فرسایش قدرت خرید به سمت نقطه‌ای است تا در آن نقطه، بانک مرکزی نرخ بهره را برای محدودکردن هزینه‌ها افزایش دهد. از آنجایی که نرخ بهره بالاتر به جذاب‌ترشدن ارز برای سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، افزایش نرخ بهره ممکن است به افزایش تقاضا برای ارز منتهی شود.

بازار اوراق قرضه

دارندگان درآمد ثابت همواره در مورد افزایش نرخ بهره که باعث می‌شود ارزش اوراق قرضه آنها از سایر انواع موارد سرمایه‌گذاری پایین‌تر آید، نگران هستند. مقادیر بالاتر شاخص بهای مصرف‌‌کننده می‌تواند نشانه‌ای از افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم باشد و این می‌تواند فشار رو به پایینی را به بازار اوراق قرضه وارد سازد.

بازار بورس اوراق بهادار

از آنجاکه افزایش نرخ بهره ممکن است باعث تأخیر شرکت‌ها و یا حتی جلوگیری آنها برای گرفتن وام به منظور رشد کسب‌وکار شود، قیمت سهام به افزایش نرخ بهره حساس است. اگر نتایج شاخص بهای مصرف‌‌کننده (CPI) نشان دهد که فشارهای ناشی از تورم در حال حاضر وجود دارد، انتظار دیدن یک عقب‌نشینی در بازار بورس، تا زمانی که روشن‌تر شود که بانک مرکزی چگونه پاسخ خواهد داد، وجود دارد.

ارتباط با بازار

اهمیت بالا :
شاخص تورم مصرف کننده ، یک شاخص مهم از سطح تورم دریک اقتصاد می باشد.

دوره انتشار

تایج شاخص بهای مصرف‌‌کننده ماهیانه به چاپ می‌رسد.

تاثیر روی بازار

شاخص بهای مصرف‌‌کننده، ‌تأثیری در حد متوسط روی بازار دارد.

Copyright © 2010 of AryanGroup® - all rights reserved.     Main Page     About FXPedia