www.FxPedia.com

 
       
آريان فاركس پديا
منحنی بازده

منحنی بازده ، بازده ابزارهای درآمد ثابت را طرح‌ریزی می‌کند. شکل منحنی، رابطه بین بازده مورد انتظار و زمان سررسید را نشان می‌دهد. بازده اوراق قرضه بر اساس مدت زمان آن (مثلاً زمان سررسید) و قابل اعتباربودن صادر‌کننده است. به منظور جذب سرمایه‌گذاران، اوراق قرضه بلندمدت باید بازده بالاتری داشته باشند چراکه خطر از دست‌دادن ارزش آنها از طریق کاهش اسپرد نقدینگی وجود دارد.

اسپرد نقدینگی تفاوت بین بازده اوراق قرضه و نرخ بهره کوتاه‌مدت است. هنگامی‌که نرخ بهره افزایش می‌یابد، بازده اوراق قرضه، ارزش کمتری پیدا می‌کند چراکه آنقدر بالاست که افزایش نرخ بهره را جبران کند؛ بنابراین موجب کاهش ارزش واقعی بازده می‌شود. اگر نرخ بهره کوتاه‌مدت از منحنی بازده بالاتر رود، در واقع سرمایه‌گذار یک اسپرد نقدینگی منفی دارد.

فهرست [ hide]


منحنی بازده عادی

اصطلاح «منحنی بازده عادی» به منحنی‌ای گفته می‌شود که به صورت مقعر به سمت بالا انحنا دارد. این، افزایش در بازده (محور افقی)، وقتی زمان سررسید (محور عمودی) افزایش می‌یابد، را نشان می‌دهد. این امر از نظریه APT پیروی می‌کند؛ نظریه‌ای که بیان می‌دارد هرچه قدر زمان سررسید طولانی‌تر باشد، بازده بالاتر است. این امر سرمایه‌گذاران را به نگاه داشتن پول خود در اوراق قرضه بلندمدت، با وجود افزایش خطرات که پیشتر گفته شد، ‌ترقیب می‌کند.

منحنی مسطح

یک منحنی بازده مسطح، وقتی به‌ وجود می‌آید که اساساً بازده برای تمامی‌سررسیدها یکسان باشد. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران، حاضر به پذیرش بازده روی ابزارهای بلندمدت هستند. این ابزارها شامل حق کارمزد بالاتری از بازده کوتاه‌مدت فعلی نیستند. سرمایه‌گذاران فقط در صورتی این را می‌پذیرند که احساس کنند اقتصاد ظرفیت کمی ‌برای رشد و احتمال کمی ‌در افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت خواهد داشت.

منحنی بازده معکوس

منحنی بازده معکوس که دامنه آن شیب نزولی در طول زمان دارد، نشان‌دهنده چشم‌اندازی منفی برای بازار در آینده است و می‌تواند بر شروع رکود اقتصادی طولانی‌مدت و یا بحران اقتصادی دلالت داشته باشد. منحنی بازده معکوس بدبینی بیشتری را در درازمدت نسبت به منحنی مسطح به همراه دارد - تا آنجاکه در واقع بازده اوراق قرضه درازمدت کمتر از بازده کوتاه‌مدت (اسپرد نقدینگی منفی) قرار می‌گیرد. این امر بدین مفهوم است که سرمایه‌گذاران با اعتقاد به ‌این که بازده به‌طور چشمگیری در مواجهه با بدترشدن اقتصاد پایین می‌آید، مایل به سرمایه‌گذاری در نرخ جاری هستند.


منحنی خمیده

یک منحنی خمیده هنگامی‌ رخ می‌دهد که هر دو بازده کوتاه و بلندمدت با هم برابر باشند، اما بازده میان‌مدت بالاتر باشد. این می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که ممکن است اقتصاد، وارد دوره‌ای از رشد شده باشد؛ اما انتظار نمی‌رود این رشد برای درازمدت پابر جا بماند.

ارتباط با بازار

بسیار بالا

نوسانات

برای سهام و اوراق قرضه، در حد متوسط/ برای بازار ارز، عالی

Copyright © 2010 of AryanGroup® - all rights reserved.     Main Page     About FXPedia