www.FxPedia.com

 
       
آريان فاركس پديا
شاخص قیمت تولید کننده (PPI)

شاخص بهای تولید‌کننده (PPI)، تغییر در قیمت‌هایی را که تولید‌کننده برای محصولات خود ماه‌به‌ماه دریافت می‌دارد، تعیین می‌کند. داده‌ها با استفاده از نظرسنجی‌های بخش‌های مختلف از جمله تولید، کشاورزی، معدن و خدمات شهری تعیین می‌شوند؛ مانند شاخص قیمت فروش، شاخص بهای تولید‌کننده (PPI)، شاخص قیمت جاری را با یک مقدار پایه به ارزش 100 مقایسه می‌کند - این بدان معنی است که مقدار شاخص بهای تولید‌کننده ( PPI(115، 15 درصد بالاتر از مقدار پایه اصلی است.

برخلاف ارقام خرده‌فروشی، شاخص بهای تولید‌کننده (PPI)، شامل مالیات و یا سایر هزینه‌های حمل‌ونقل و یا توزیع نمی‌شود. در حالی‌که این هزینه‌ها به طور معمول در حرکت محصولات از طریق زنجیره عرضه، به قیمت اولیه آن اضافه می‌شوند. افزایش در شاخص بهای تولید‌کننده (PPI) نشان‌دهنده اقتصادی در حال گسترش، با اطمینان معقول از ادامه اشتغال برای کسانی است که مشغول به کار در بخش تولید هستند.

شاخص بهای تولید‌کننده (PPI) ارتباط بالایی با بازار دارد و به آن به‌طور نزدیکی به‌عنوان شاخصی از سطح تورم کنونی نگاه می‌شود. مانند سایر شاخص‌های تورم، افزایش ارزش PPI می‌تواند نشانه افزایش در نرخ بهره که برای مبارزه با تورم در نظر گرفته شده است، باشد. افزایش نرخ بهره احتمالی ممکن است تقاضا برای ارز را به عنوان گزینه سرمایه‌گذاری افزایش دهد؛ چراکه سرمایه‌گذاران می‌توانند هنگام افزایش نرخ بهره، بازخورد بالاتری را انتظار داشته باشند.

شاخص بهای تولید‌کننده (PPI) اصلی اقلام پر نوسان، نظیر انرژی و مواد غذایی را که می‌تواند ارقام PPI را دچار تحریف کنند، شامل نمی‌شود. همچنین باید توجه داشته باشید که گزارش شاخص بهای تولید‌کننده، اولین گزارش اندازه‌گیری تورم قابل دسترس در هر ماه است؛ بنابراین، این شاخص معمولاً به طور موشکافانه‌ای دنبال می‌شود، چراکه سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌های فشار تورمی ‌هستند که می‌تواند باعث تغییر نرخ بهره شود.

 

بازار ارز

مانند دیگر گزارش‌های مبتنی بر تورم، افزایش ارزش شاخص بهای تولید‌کننده PPI می‌تواند نشانه افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم باشد. نرخ بهره می‌تواند به تقاضای بیشتری برای ارز محلی منجر شود، اما نگرانی در مورد افزایش تورم ممکن است به افزایش نرخ بهره منتهی شود؛ بنابراین در مجموع، اثر شاخص بهای تولید‌کننده PPI روی ارز محلی در مقایسه با بازارهای دیگر کم است.

بازار اوراق قرضه

نگرانی‌های تورمی، ‌اثر بسیار قابل ملاحظه‌ای بر درآمد ثابت دارد؛ چراکه عدم اطمینان از نرخ بهره ممکن است منجر به این شود که سرمایه‌گذاران تمایل خود را برای کار روی اوراق قرضه از دست دهند و به منظور افزایش نرخ بهره، به‌سوی بازارهایی که آسیب‌پذیری کمتری دارند، متمایل شوند. به‌طورکلی، شما می‌توانید انتظار افزایش ارقام شاخص بهای تولید‌کننده (PPI) به منظور ایجاد فشار رو به پایین بر قیمت اوراق قرضه را داشته باشید.

بازار بورس اوراق بهادار

اگر سرمایه‌گذاران احساس کنند که ارقام شاخص بهای تولید‌کننده (PPI)، بدون نگرانی فوری از افزایش نرخ بهره، نشانه‌ای از اقتصاد قوی هستند، آنگاه انتظار افزایش فعالیت در بازار سهام را دارند.

ارتباط با بازار

شاخص بهای تولید‌کننده (PPI)، ارتباط بالایی با بازار دارد و بنابراین معمولاً پیش از ارقام شاخص بهای مصرف‌کننده منتشر می‌شوند، و توجه موشکافانه‌ای را به خود جلب می‌کند؛ چراکه ناظرها از شاخص بهای تولید‌کننده (PPI) به عنوان بخشی از تخمین شاخص بهای مصرف‌کننده استفاده می‌کنند.

زمان انتشار

بیشتر حوزه‌های قضایی، شاخص بهای تولید‌کننده (PPI) را به صورت ماهیانه منتشر می‌کنند.

نوسانات

گزارش شاخص بهای تولید‌کننده (PPI) تأثیر متوسط بر بازار دارد.


Copyright © 2010 of AryanGroup® - all rights reserved.     Main Page     About FXPedia