www.FxPedia.com

 
       
موسسه مدیریت عرضه (ISM)

گزارش مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) که قبلاً به عنوان شاخص مدیران خرید (PMI) شناخته می‌شد، از یک مقیاس پایه 50 برای نشان‌دادن تغییرات در رشد صنعت تولید استفاده می‌کند. شاخص کمتر از 50 به معنای در حال انقباض بودن صنعت از دوره پایه اصلی است، در حالی‌که نتیجه بیش از 50، رشد را نشان می‌دهد. نتایج طوری تنظیم می‌شوند که تغییرات فصلی در صنعت را نیز در نظر بگیرند.

مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) به عنوان دقیق‌ترین معیار تولید کارخانه‌ای در نظر گرفته می‌شود. اطلاعات در مورد سفارش‌های جدید به‌طور ویژه نوعی روشنگری است؛ چراکه فعالیت‌های تولیدی برای بازه زمانی آینده را برجسته می‌کند. در حالی‌که به اندازه شاخص تورم مصرف‌کننده برای تشخیص تورم، مفید است؛ اما مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) هنوز هم به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی فشارهای ناشی از تورم در اقتصاد در نظر گرفته می‌شود.

 

اثر روی بازارها

بازار ارز

به‌عنوان یکی دیگر از شاخص‌های ردیابی فشارهای تورمی‌ در اقتصاد، شاخص مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) صعودی می‌تواند بر اقتصادی رو به رشد - که باعث جذاب‌ترشدن ارز برای معامله‌گران بازار ارز می‌شود- منجر شود.

بازار اوراق قرضه

اقتصاد رو به رشد که به‌وسیله یک ISM قوی پیشنهاد می‌شود، ممکن است باعث افزایش نرخ بهره به منظور پایین‌آوردن اقتصاد به سطحی پایدار شود. افزایش در نرخ بهره به‌طور‌کلی به تنزل قیمت ابزار درآمد ثابت منجر می‌شود.

بازار بورس اوراق بهادار

بازار سهام معمولاً به اخبار مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) واکنش نشان می‌دهد؛ درست مشابه با بازار ارز و اگر مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) بر اقتصاد قوی همراه با‌ ترس کمی‌ از سخت‌گیری‌های سیاست پولی دلالت داشته باشد، آنگاه سرمایه‌گذاران ممکن است سرمایه‌گذاری بیشتری روی سهام انجام دهند.

ارتباط با بازار

مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) یک ارزیابی دقیق از تولیدات کل ارائه می‌دهد و ارزیابی بسیار مرتبطی با رشد اقتصادی است.

زمان انتشار

موسسه مدیریت عرضه(ISM) ماهانه منتشر می شود.

نوسانات

مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) تأثیر متوسطی بر بازار دارد.
 

Copyright © 2010 of AryanGroup® - all rights reserved.     Main Page     About FXPedia