www.FxPedia.com

 
       
آريان فاركس پديا
شاخص تولیدات صنعتی

شاخص تولیدات صنعتی (IPI) تغییرات ماهیانه در تولید برای بخش‌ها‌ی عمده صنعتی از جمله معدن، تولید، و خدمات عمومی ‌را نشان می‌دهد، اما شامل ساخت‌وساز نمی‌شود. از آنجاکه تولید بر حسب بازده تعیین می‌شود و نه بر حسب ارزش دلار، این شاخص توسط تورم تحریف نمی‌شود و باعث می‌شود که شاخص تولیدات صنعتی (IPI) شاخصی دقیق‌تر از ظرفیت تولید صنعتی کشور باشد.

شاخص تولیدات صنعتی (IPI) بسیار همگام با چرخه کسب‌وکار است و فشارسنجی دقیق از اشتغال تولید، درآمد متوسط و درآمد شخصی در نظر گرفته شده است. افزایش ماه‌به‌ماه شاخص تولیدات صنعتی (IPI) نشان می‌دهد که شرکت‌ها‌ در صنعت به‌خوبی عمل می‌کنند و این بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال، از آنجاکه شاخص تولیدات صنعتی (IPI) تنها جنبه‌ها‌ی محدودی از اقتصاد را پوشش می‌دهد، آن را به عنوان شاخصی با تأثیر بالا نمی‌شناسند.
 

محتویات [ hide]

چگونگی اثرگذاری شاخص تولیدات صنعتی بر بازار

بازار ارز

شاخص تولیدات صنعتی (IPI) مثبت یا در حال افزایش، نشان‌دهنده ادامه رشد اقتصادی است و تا زمانی که هیچ نگرانی برای افزایش نرخ بهره به منظورکاهش اقتصاد وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران ممکن است فرصتی را برای به‌دست‌آوردن سود پیدا کنند.

بازار اوراق قرضه

مانند سایر گزارش‌ها‌ که نظرات خود را درباره وضعیت اقتصاد ارائه می‌دهند، شاخص تولیدات صنعتی (IPI) که افزایش رشد اقتصادی را پیشنهاد می‌دهد، باعث نگرانی دارندگان اوراق قرضه می‌شود که به احتمال زیاد افزایش در نرخ بهره خواهیم داشت؛ به همین دلیل، ممکن است باعث فروش اوراق قرضه شود.

بازار بورس اوراق بهادار

علاوه بر ارائه بازخورد رشد اقتصاد، شاخص تولیدات صنعتی (IPI) همچنین نتایج تولید برای بخش‌ها‌ی مختلف را تقسیم بندی می‌کند. سرمایه‌گذاران زمانی که به دنبال فرصت‌ها‌ی سرمایه‌گذاری هستند، می‌توانند این اطلاعات را برای هدف قرار دادن شرکت‌ها‌ در بخش‌های رو به رشد استفاده کنند.

ارتباط با بازار

متوسط

زمان انتشار

معمولا وسط هر ماه منتشر می شود.

نوسانات

شاخص تولیدات صنعتی (IPI) تأثیری در حد متوسط بر بازارها دارد.

Copyright © 2010 of AryanGroup® - all rights reserved.     Main Page     About FXPedia