www.FxPedia.com

 
       
لغت نامه 
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

-A-
ABA ر ک American Bankers’ Association
ACI ر ک Association Cambiste International
API Trading تجارت با رابط برنامه نویسی؛ تجارتی که با کمک یک رابط برنامه نویسی (API) انجام می شود. APIها مانند FXTrade کاربرها را قادر می سازد که نرم افزار تجارات خود را شخصی سازی کرده و امکانات مورد نظر خود را به آن اضافه کنند.
API رابط برنامه نویسی، برای اتوماسیون معاملات فارکس
Adjustable Peg سیاستی برای معاملات ارزی که برخی کشورها در پیش می گیرند و مطابق آن واحد پول ملی نسبت به شکل گسترده ای به واحد پول قویتری مانند دلار آمریکا یا یورو ثابت می ماند اما هنگام لزوم این نسبت بنا به مقتضیات و شرایط تغییر کند. این تغییرات دوره ی به منظور حفظ موقعیت رقابتی کشور در بازارهای صادرات انجام می شوند.
Agent Bank بانکی که در نقش بانک دیگر، که معمولا این بانک دوم یک بانک خارجی است، عمل می کند.
Aggregate Demand تقاضای کل؛ کل تقاضای موجود برای یک کالا یا خدمات در داخب یه خازج از مرزهای یک کشور.
  Aggregate Risk

میزان درگیری یک بانک با قراردادهای فارکس از طرف یک مشتری

Aggregate Supply مقدار کل تدارکات کالا و خدمات موجو در چرخه اقتصادی از منابع داخلی (مانند واردات)
Agio هزینه ای که برای تبدیل یک ارز به ارز دریافت می شود
Algorythmic Trader تجارت الکترونیکی که مبنای کاری آن بر اساس فرمولهای پیشرفته ریاضی باشد.
All-Or-Nothing Option ر ک Binary Option
American Bankers Association انحادیه بانکداران آمریکا؛ ارگانی که اعضای شبکه ارتباطی اعضای آن برای انتقال وجه مورد استفاده قرار می گیرد.
American Option معاوضه آمریکایی؛ معاوضهی که در هر زمان طی طول عمر خود قابل معامله باشد.
Appreciation هرگونه افزایش در میزان ارزش سرمایه یا واحد پول
Arbitrage کسب سود از نوسانات موقت قیمت بین یک جفت ارز هنگام معامله در بیش از یک بازار
Asian Option معاوضه آسیایی؛ نوعی معاوضه که برمبنای متوسط قیمت دارایی مربوطه در واحد زمان پرداخت انجام می دهد.
Ask Price  ر ک Ask 
Ask Rate ر ک Ask
Ask قیمتی که فروشندگان یک جفت ارزها در آن قیمت تمایل به فروش دارند. برای این مفهوم از واژه Offer نیز استفاده می شود.
Asset Allocation تقسیم منابع مالی بین بازارهای مختلف با هدف ایجاد گوناگونی و کاهش ریسک
Asset Class طبقه سرمایه؛ واحدی مانند سهام، معاوضه یا فارکس که دارای ارزش باشد
Asset هر واحدی که دارای ارزش باشد
Association Cambiste International یک جامعه بین المللی متشکل از افراد خبره مبادلات بین المللی ارزها. در حال حاضر از این نهاد با نام Financial Market Association (انجمن بازار مالی) یاد می شود.
At Best ابزاری که در اختیار حق العمل کار قرار می گیرد تا در بهترین نرخ ممکن اقدام به معامله نماید
At or Better سفارش معامله در قیمت تعیین شده یا بهتر
Aussie اصطلاح غیر رسمی برای دلار استرالیا
Authorised Dealer نماینده رسمی سرمایه گذار در بازار فارکس
Automated Trader فردی که برای تجارت در فارکس از سیستم اتوماتیک و بدون دخالت انسان استفاده می کند.
Average Option ر ک معاوضه آسیایی
   

 

  -B-
BIC Bank Identifier Code؛ کد شناسایی بانک
BOJ ر ک بانک مرکزی ژاپن
Back Office بخش اداری. قسمتی در درون حق العمل کاری که مسئول قراردادها، انتقال وجوه، اففتاح حساب و سایر امور اداری باشد.
Balance of Payments موازنه پرداخت؛ واژه ای برای توضیح عملیات اقتصادی یک کشور در محدوده زمانی خاص
Balance of Trade موازنه تجاری؛ در اقتصاد به کسر صادرات یک کشور خاص از واردات آن کشور اطلاق می شود.
Band محدوده؛ در کشورهایی که ارزش واحد پولی وابسته به ارزش برابری واحد پولی آن کشور در برابر ارز خاصی است، این محدوده دامنه مجاز (قابل تحمل) نوسان ارزش برابری این جفت ارزها را مشخص می کند.
Bank Identifier Code کد شاخص بانک. ر ک کد سوئیفت
Bank Note اسکناس؛ پول کاغذی که توسط بانک مرکزی هر کشور چاپ شده و به عنوان ابزار حقوقی تبادلات پولی تلقی می شود.
Bank Rate نرخ بانکی؛ نرخی که بر مبنای این نرخ بانک مرکزی به اعضای سیستم بانکی اعطای وام می کند.
Bank Treasury خزانه داری بانک؛ مرکز انجام عملیات بانکی که وجوه (از جمله سپرده ها و دارایی های بانک) دریافت، نگهداری، توزیع و ثبت می شوند.
Bank of Japan بانک مرکزی ژاپن
Banking Day روز فعالیت کاری؛ روزی در هفته که بانکهای اقتصادی به منظور انجام امور کشور در مورد واحد پولی خاصی دایر می باشند.
Bar Chart نمودار خطی
Barrier Option نوعی معاوضه که در آن پرداخت بستگی به این نکته دارد که آیا دارایی های اصلی به بهای از پیش تعیین شده ای دست می یابند یا خیر.
Base Currency واحد پول مبنا؛ اولین واحد پول در یک جفت ارز. به عنوان مثال در جفت ارزهای EURUSD، یورو واحد پول مبنا می باشد. نرخ مبادلات بر مبنای میزان عددی واحد پول دوم که برای یک واحد از واحد پول اول باشد بیان می گردد.
Base Rate نرخ پایه؛ مترادف با نرخ اولیه اما با کاربرد در کشور انگلستان برای اساره به نرخی که بانکها به بهترین مشتریان خود وام دهی می کنند.
Basis Option نقطه مبنا، یک صدم یک درصد یا 0.0001
Basket Option نوعی معاوضه که در آن دارایی اصلی از یک سبد اوراق بهادار (سهام یا کالا) تشکیل شده باشد.
Basket of USD Shorts سبد فروش دلار آمریکا؛ نوعی شیوه معاملات که در آن بازرگان دلار آمریکا را بجای یک ارز با مجموعه ای از ارزهای دیگر معامله می کند.
Bear Market دوره طولانی که بطور مداوم افت قیمت برای یکی از اوراق بهادار یا در حالت کلی تجربه شود.
Bear Put Spread نوعی سیاست معاملات معاوضه که هنگامی استفاده می شود که یک معامله گر انتظار کاهش بهای سرمایه اصلی را دارد و برای نیل به این هدف هنگام افزایش قیمت خاصی اقدام به خرید معاوضه و در عین حال فروش همان تعداد PUT در قیمت پایین تر می نماید. حداکثر سود قابل کسب در این استراتژی برابر است با تفاوت بین دو تغییر بها منهای ارزش اولیه معاوضه ها
Bear Squeeze فشار کاهشی؛ هنگامی که معامله گر در شرایطی باشد که مجبور به فروش کالای قرض گرفته شده به دلیل ترس از کاهش ارزش کالا باشد، به منظور پوشش دادن پوزیشن خود در بازار شدیدا افزایشی باشد.
Bear تاجری که بر این باور است که قیمتها کاهش خواهند یافت.
Best Effort Basis اقدام برای اعمال یک سفارش در اولین موقعیت قیمتی در شرایط روند سفارش بالاتر از حد متوسط
Bid Price ر ک قیمت خرید ارز
Bid Rate ر ک قیمت خرید ارز
Bid قیمت خرید ارز؛ قیمتی که در آن قیمت خریدار قصد خرید یک جفت ارز را دارد. سفارشهای فروش در تجارت
Bid/Ask Spread ر ک اختلاف
Big Figure اولین دو رقم در نرخ یک جفت ارز در بازار فارکس که معمولا دچار تغییر نمی شود.
Binary Option نوعی معاوضه که در آن پرداخت در قبال تغییر بهای سرمایه اولیه از پیش تعیین شده است. به عنوان معاوضه دیجیتال یا معاوضه همه یا هیچ نیز شناخته می شود.
Blocks مقادیر زیاد اوراق بهادار که معمولا شامل بر 100000 سهم یا 200000 واحد در اوراق قرضه می شود.
Bollinger Bands نوار بولینگر؛ نوعی تحلیل تکنیکال که سه نوار را در منحنی قیمت پایه مدنظر قرار می دهد. یکی از این نوارها
Book تعداد کل پوزیشنهای واحدهای پولی که یک معماله گر کار در هر زمان در اختیار دارد. در حالت کلی هدف هر معامله گر کار داشتن موقعیتی با ضریب ریسک صفر است. این امر به این مفهوم است که تعداد کل پوزیشنهای کوتاه و بلند مدت مشتری باید همدیگر را خنثی کنند.
Box Position محصول خاص شرکت OANDA که واسط گرافیکی خاصی را برای مشتری به منظور انجام عملیات معاملات خود عرضه می کند.
Break Out ر ک Break
Break برای توصیف حرکت ناگهانی قیمتها خارج از محدوده قبلی استفاده می شد.
Breakaway Gap فاصله در قیمت به هنگام تشکیل روند جدید
Bretton Woods محل برگزاری کنفرانس تاریخی 1944 که به منظور تاسیس اولین نظام مبادلات ارزهای خارجی که به دلار آمریکا وابسته بودند و در مقابل پشتوانه طلا داشتند.
Broker حق العمل کار، بطور سنتی نماینده هرمعامله گر که سفارشات معامله گر را دریافت کرده و در طی این فرآیند برای خود کمیسیون دریافت می کند. در حال حاضر، این دو واژه معامله گر و حق العمل کار بجای یکدیگر قابل استفاده هستند.
Brokerage شرکتی که خدمات تجاری برای عموم ارائه می کند.
Bull Call Spread خرید یک معاوضه انتخابی (ر ک call option) و فروش همزمان معاوضه انتخابی دیگر که هردو زمان انقضای یکسانی دارند. معاوضه انتخابی که فروخته می شود در نقطه بالاتر قیمت بازار فروخته می شود. پول پرداخت شده برای معاوضه انتخابی خریداری شده با پول دریافتی از معاوضه فروخته شده خنثی می شود. به این ترتیب سود و زیان هر یک جبران می شود.
Bull Market هنگامی که به مدت طولانی قیمت یک سرمایه یا قیمنت سبد سرمایه های بازار روند افزایشی داشته باشند.
Bull معامله گری که اعقاد دارد که قیمتها افزایش خواهند یافت
Bundesbank بانک مرکزی آلمان
Business Day ر ک روز فعالیت کاری؛ روز کاری
Butterfly Spread سیاستی برای معاملات سرمایه ها که با ترکیب استراتژی های کسب حداکثر سود هنگام افزایش قیمت (=bull spread) و کسب حداکثر سودهنگام کاهش قیمت (=bear spread) اتخاذ می شود. هنگامی که زمان این استراتژی طولانی شود یک معامله با انتظار برای افزایش قیمت و یک معامله دیگر با انتظار برای کاهش قیمت و دو انتظار برای افزایش میانگین قیمت انجام می شود.
Buy Limit Order سفارسی برای انجام معامله در قیمت (یا محدوده قیمت خاص یا کمتر از آن
Buy Stop سفارش توقف خرید که در بازار قرار داده می شود. کاربرد آن بستن یک پوزیشن کوتاه مدت است.
Buying Rate ر ک Bid
Buying Margin پوزیشن گرفتن روز یک جفت ارز خاص هنگامی که فقط بخشی از ارزش آن پرداخت شده باشد. ما بقی وام گیری شده و بهره تغییر می کند. این محدوده به عنوان Margin یا دامنه شناخته می شود.
     
    -C-
CFTC ر ک کمیسیون مبادلات آتیهای کالا (Commodity Futures Trading Commission)
CHAPS ر ک سیستم پرداخت خودکار سازمان تهاتر (Clearing House)
CHIPS نظام پرداخت بین بانکی سازمان تهاتر
CLS ر ک حل و فصل مرتبط مستمر (Continuous Linked Settlement )
CME ر ک بازار بورس شیکاگو (Chicago Mercantile Exchange)
CPI ر ک شاخص بهای مصرف کننده (Consumer Price Index)
CSR ر ک نماینده خدمات مشتری (Client Service Representative)
Cable نرخ برابری جفت ارز GBPUSD، اشاره به معاملات دو ارز یاد شده در گذشته که در دو سوی اقیانوس اطلس از طریق کابل بین قاره ای انجام می شد.
Calendar Spread داشتن پوزیشن های فروش و خرید روی یک سرمایه خاص به طور هم زمان با تاریخهای انقضای متفاوت
Call Rate نرخ بهره بین بانکی برای وام های شبانه
Call Writer نویسنده معاوضه اختیاری، نام دیگر برای فروشنده معاوضه اختیاری
Call ر ک خرید انتخابی (Long Call)
Capital Account سرمایه جاری خالص ورودی و خروجی یک کشور
Capital Risk خطر اینکه هنگام معاملات یک بانک با بانک یا نهاد مالی دیگر یک طرف نتواند به تعهدات خود عمل کند.
Carry Money واحدهای پولی که نرخ بهره بالایی داشته باشند.
Carry Grid چهارچوبی برای پوزیشنهای تشکیل شده در معاملات با استراتژی کری (Carry Trade) ر ک Carry Trade
Carry positive معامله از نوع کری که شما در موقعیت خریدار ارز با نرخ بهره بالاتر و فروشنده ارز با نرخ بهره پایین تر باشید. به غیر از نوسانات این جفت ارز، این استراتژی بر مبنای اختلاف نرخ بهره این دو کشور نیز سوددهی خواهد داشت.
Carry Trade معاملات از نوع کری. کری بهای باز نگه داشتن یک پوزیشن در طول شب می باشد. هر کدام از جفت ارزها نرخ بهره خاصی دارد. برای ارز خریداری شده نرخ بهره دریافت می کنید و برای ارز فروخته شده باید نرخ بهره پرداخت کنید. تفاوت این دو کری را تشکیل می دهد که بعضی اوقات به آن بهای کری (Cost of Carry) نیز اطلاق می شود.
Carry بهای باز نگه داشتن شبانه یک پوزیشن. هر کدام از جفت ارزها نرخ بهره خاصی دارد. برای ارز خریداری شده نرخ بهره دریافت می کنید و برای ارز فروخته شده باید نرخ بهره پرداخت کنید. تفاوت این دو کری را تشکیل می دهد. FXTrade سیستم خاصی برای محاسبه نرخ بهره ها دارد که برای معامله کنندگان بسیار منصفانه است.
Cash Settlement روند پرداختهای حسابهای آتی و اسپات که در طی این فرآیند بجای تحویل فیزیکی پول سود و زیان بطور نقدی محاسبه می شوند.
Cash on Deposit سپرده نقدی؛ پولی که در یک حساب معاملاتی به صورت سپرده در حسابفرد اندوخته می شود.
Central Bank Intervention مداخله بانک مرکزی؛ هنگامی که بانک مرکزی خود راسا وارد بازار معاملات فارکس شده و به منظور تثبیت ارز کشور اقدام به خرید یا فروش ارز کند. این امر معمولا هنگامی اتفاق می افتد که توازنی بین عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد.
Central Bank بانک مرکزی؛ بانک اصلی یک کشور که تحت نظر دولت بوده و نقش آن تنظیم و هماهنگی عملکرد سایر بانکها و موسسات مالی و همچنین تدوین و اعمال سیاستهای پولی کشور است.
Chartist فردی که چارت حرکتها و جنبشهای قبلی بازار (تحلیل تکنیکال) را برای پیش بینی حرکتهای بعدی مورد استفاده قرار می دهد.
Choice Market بازار انتخابی که در آن بجای قیمت خرید و قیمت عرضه که دامنه مشخصی را تشکیل می دهند معامله گنندگان اعم فروشنده و خریدار مشمول قیمت یکسانی می شوند.
Chooser Option نوعی آپشن که دارنده آن از قدرت انتخاب نوع آن آپشن در تمام طول دوره اعتبار آن آپشن را دارا باشد.
Clean Float نوعی مکانیسم ارزش برابری که در آن ارزش برابری فقط توسط عناصر بازار تعیین شده و هیج بانک مرکی یا نهاد پولی و مالی دیگری هیچ دخالتی در نرخ برابری آن نداشته باشد.
Clearing House Automated Payment System سیستم تسویه حساب فارکس مورد استفاده کشور انگلستان
Clearing House Interbank Payment System سیستم ارتباطات بین المللی کابلی مورد استفاده غالب بانکها
Clearing فرآیند تسویه حساب یک معامله
Client ر ک customer
Close of Business Day ر ک Daily Cut-Offs
Closed Position عملیات مالی که در آن تعداد واحدها با پوزیشن قبلی برابر است. درصورت پوزیشن فروش نیز، فروش همان تعداد واحدهایی که حضور در بازار را صفر کند.
Closing Position ر ک Closed Position
Co-Owner صاحب ثاونیه یک حساب. ر ک Owner
Collateral ودیعه، دارایی که برای دریافت وام ارائه می شود
Commission مبلغی که یک حق العمل کار بابت انجام عملیات روی حساب مشتری دریافت می کند.
Commodities Exchange تبادل کالا، نوعی مبادله سهام که در آن کالاهای متعدد و محصولات مشتق از آنها از جمله گندم، جو، شکر، ذرت، کتان، قهوه، فرآورده های شیری، گوشت خوک، نفت، فلزات و مانند اینها مورد معامله قرار می گیرند. هیات تجارت شیکاگو و بازار معاملات نیویورک بزرگترین و مشهورترین مراکز معاملات کالای دنیا هستند.
Commodities Futures Commission کمیسیون تجارت فیوچرهای کالاها، کمیته ناظر بر معاملات فیوچرهای کالاها در ایالات متحده آمریکا (www.cftc.gov)
Compound Option آپشن ترکیبی؛ نوعی آپشن که زیربنای آپشن دیگر باشد. از همین رو دو نوع قیمت معامله و دو تاریخ برای معامله ها وجود خواهد داشت. مثال این نوع آپشن می تواند آپشن انتخابی فعال (call on) یا آپشن
     
   

-D-

   
   
   
   
   
   
   

-E-

ECB Conferences مجموعه جلسات منظمی که توسط اعضای اصلی بانک مرکزی اروپا (=ECB) به منظور مشخص کردن تصمیمات و سیاستهای بانک مرکزی اروپا برگزار می شوند.
ECB ر ک بانک مرکزی اروپا (European Central Bank)
ECU ر ک واحد پولی اروپا (European Currency Unit)
EFT ارسال الکترونیکی پول
EMS ر ک سیستم پولی اروپا (European Monetary System)
Easing اشاره به کاهش مختصر ارزش یک ارز هنگام اعمال سیاستهای پولی یک دولت به منظور کنترل هزینه ها. نمونه این گونه کاهش ها، کاهش نرخ بهره ها می باشد.
Economic Indicator آماری که به منظور سنجش شرایط اقتصادی حاکم در حال حاضر بکار می رود. به عنوان مثال شاخص قیمت مصرف کننده (Consumer Price Index) و شاخص سفارشات کالاهای بادوام (Durable Goods Order)
Effective Exchange Rate توصیف میزان قدرت و ضعف شرایط اقتصادی یک کشور با تکیه صرف بر تراز تجاری
Either Way Market شرایطی در بازار یورو که نرخهای عرضه و خرید در محدوده زمانی خاصی یکسان باشند.
Elliot Wave Principle قانون موج الیوت؛ توضیحی برای روندهای بازار در قالب 8 موج تا یک چرخه کامل. الگوی 8 موجی شامل 5 مرحله پیشرفت و سه مرحله اصلاح می باشد.
End of Day Mark to Market ارزش تمامی پوزیشن های باز در مجموعه پوزیشنهای نزد هر حق العمل کار بر مبنای قیمت زمان بسته شدن بازار. این مقدار شامل تمامی سود و زیانهای ثبت شده نیز می شود.
Entity Trading Account حساب معاملاتی که به یک فرد خاص متعلق نیست و یک شرکت فردی را مسئول اتخاذ تصمیمهای مربوط به آن حساب کرده است.
Equities سهام. تمایل به مالکیت در یک شرکت در قالب سهام عمومی یا سهام خاص
Equity Curve نمودار ارزش یک حساب معاملاتی در یک محدوده زمانی خاص
Equity کل سرمایه منهای بدهی ها
Equity Account حساب تفکیک شده؛ حسابی که درآن پول سرمایه گذار و منابع مالی عملیاتی حق العمل کار جداگانه نگهداری می شوند.
Euro ر ک واحد پولی اروپا
Eurocurrency واحد پولی که در یک نهاد پولی که خارج از کشور مبدا آن ارز باشد سپرده می شود.
Eurodollar دلار امریکا که در بانکهای خارج از ایالات متحده آمریکا بصورت سپرده نگهداری می شود.
European Central Bank نهادی که به منظور رسیدگی به تمامی امور پولی و تصمیم گیری بر سر سیاست گذاری ها در مورد یورو در سال 1998 تاسیس شد و مقر آن در فرانکفورت آلمان واقع است. مطابق عهدنامه ماستریخت، مسولیت اولیه بانک مرکزی اروپا حصول اطمینان از ثبات قیمتها است. به منظور دستیابی به این منظور مقرر شده که واحد پولی یورو ایجاد شده و بانک مرکزی اروپا مسئول تنظیم میزان نرخ بهره برای ارزهای تبدیل شده به یورو می باشد.
European Currency Unit ر ک سلف یورو (Predecessor of Euro)
European Monetary System واحد پولی اروپا؛ توافقنامه ای که در دهه 1970 و دهه 1980 زمانی که بسیاری از کشورهای اروپایی واحدهای پولی خود را به منظور پیش گیری از نوسانات شدید ارزشی با یکدیگر مرتبط ساختند به تصویب رسید. این اقدام یکی از مجموعه اقداماتی بود که منجر به پیدایش یورو شد.
European Monetary Unit واحد پولی اروپا؛ واحد پولی اتحادیه پولی اروپا که در سال 1999 معرفی شد. کشورهای زیر و واحدهای پولی هر کدام با یورو تعویض شد: آلمان و مارک آلمان، ایتالیا و لیر ایتالیا، اطریش و شیلینگ اطریش، فرانسه و فرانک فرانسه، بلژیک و فرانک بلژیک، هلند و گیلدر، فنلاند و مارکا، پرتغال و اسکودا، یونان و دراخما، ایرلند و پانت، لوگزامبورگ و فرانک لوگزامبورگ و اسپانیا و پزو اسپانیا
European Option معاوضه اروپایی؛ نوعی معاوضه که دارنده آن می تواند فقط هنگام انقضا این معاوضه را معامله کند.
European Union جامعه اروپا، گروهی از کشورهای اروپایی که به منظور پیشبرد شرایط اقصادی، سیاسی و اجتماعی با یکدیگر ادغام شده اند.
Excess Margin Deposits سپرده دامنه اضافه؛ سرمایه سپرده شده در یک حساب تجاری که بالاتر و بیشتر از مقدار لازم برای دامنه باشد.
Exchange Control ابزارهای مختلف موجد که در اختیار بانک مرکزی بوده و برای کنترل حرکتهای ارزهای خارجی استفاده می شود تا از عدم تخلیه ذخایر ارزی کشور اطمینان حاصل شود.
Exchange محل فیزیکی فعالیتهای معاملات. برخی مثالهای مشخص عبارتند از بازار معاملات نیویورک و بازار معاملات شیکاگو
Execution اجرا؛ تکمیل فرآیند معامله
Exercise Price ر ک بهای افزایشی
Exit خروج؛ در پوزیشنهای بلند مدت به فروش یک ارز که به مدت طولانی در پوزیشن بوده اطلاق می شود. در پوزیشنهای کوتاه مدت نیز خرید
     
   

-F-

   
   
   
   

-G-

   
   
   
   
   

-H-

   
   
   
   

-I-

   
   
   
   
   

-J-

   
   
   
   
   

-K-

   
   
   
   

-L-

   
   
   
   
   
   
   

-M-

   
   
   
   
   
   
   

-N-

   
   
   
   
   

-O-

   
   
   
   
   

-P-

   
   
   
   
   
   

-Q-

   
   
   
   
   

-R-

   
   
   
   
   
   

-S-

   
   
   
   

-T-

T-Bills ر ک Treasury Bills
T-Bonds ر ک Treasury Bonds
T-Notes ر ک Treasury Notes
T/N Roll ر ک Tomorrow Next
T/N ر ک Tomorrow Next
Take Profit محدوده سفارش که بازار در یک پوزیشن از نوع خرید بالاتر از سطح کنونی بازار و در پوزیشن از نوع فروش پایین تر از سطح کنونی بازار باشد. هنگامی که بازار به سطح معین شده میرسد پوزیشن بسته شده و سود حاصل محفوظ باقی می ماند.
Take the Offer قبول سفارش؛ سفارش کلامی که مطابق آن معامله کننده با قیمت پیشنهاد شده برای فروش یک جفت ارز به تاجر دیگر موافقت می کند.
Technical Analysis تحلیل تکنیکال؛ بکارگیری سوابق قیمتها، جدول قیمتها و سایر اطلاعات بازار به منظور پیش بینی وضعیت اینده قیمتها
Technical Correction اصلاح تکنیکال؛ حالتی که تنظیم قیمت بجای جهت حرکت بازار با بر مبنای شاخصهای تکنیکی و ناحیه های حمایتی و همچنین محدوده های با بیشترین حجم خرید یا فروش تعیین شود.
Technical Indicators شاخصهای تکنیکال؛ روندهای کوتاه مدتی که تحلیل گران تکنیکال برای پیش بینی حرکتهای آتی قیمت یک سرمایه و/یا کالا مورد استفاده قرار می دهند. اصطلاحا Technical و Technicalities نیز نامیده می شوند.
Technical Side تحلیل تکنیکال؛ بکارگیری سوابق قیمتها، جدول قیمتها و سایر اطلاعات بازار به منظور پیش بینی وضعیت آینده قیمتها با استفادهاز تحلیلهای آماری
Technical Trader تاجر تکنیکال؛ سرمایه گذاری که برای معاملات خود از روشهای تحلیل تکنیکال استفاده کند.
Technicalities شاخصهای تکنیکال؛ روندهای کوتاه مدتی که تحلیل گران تکنیکال برای پیش بینی حرکتهای آتی قیمت یک سرمایه و/یا کالا مورد استفاده قرار می دهند. ر ک Technicals, Technical Indicators
TED Spread شاخصی که نشان دهنده اختلاف بین نرخ بهره بین بانکی انگلستان (LIBOR) و بدهی کوتاه مدت سه ماهه دولت آمریکا به شکل قبضهای دولتی (T-Bill) بوده و بر مبنای واحد سنجیده می شود. این شاخص به عنوان مقیاس خطرپذیری در بازار ارزها بکار می رود.
The City محل استقرار بزرگترین تجمع نهادها و سازمانهای پولی و مالی دنیا و بزرگترین مرکز تجارت پول در دنیا که در لندن بزرگ واقع شده است.
Thin Market عدم توازن عرضه و تقاضا؛ ر ک توازن عرضه و تقاضا (=Narrow Market)
Tick تیک؛ کمترین میزان ممکن تغییر قیمت در بازار درجهت افزایش یا کاهش. ر ک پیپ
Ticker نمایش مداوم قیمتهای جاری و تغییرات گذشته قیمت در مورد یک جفت ارز
Tier One رده اول؛ معیاری برای سنجش قدرت مالی یک بانک که توسط بانک حل دعاوی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. رده اول بهترین رده در این مقیاس می باشد.
Tomorrow Next فرآیندی که در آن تحویل یک ارز با بستن پوزیشن و باز کردن مجدد آن در همان تاریخ معامله انجام می شود و از همین رو تکمیل معامله به روز کاری بعدی (فردا) موکول میشود. این عمل تا ززمانی که پوزیشن بسته شود انجام می شود.
Trade Date تاریخی که در آن پوزیشن باز شده است.
Tradeable Amount کوچکترین مبلغی که برای انجام هر معامله مجاز باشد. از نظر بسیاری از حق العمل کاران، این مقدار یک مضرب صحیح می باشد که معمولا در مورد ارزهای عمده 100000 واحد از آن ارز می باشد.
Trading Margin Excess اضافه بر حاشیه معاملات؛ وجوه اضاقه بر محدوده مورد نیاز برای پوزیشنهای فعلی که می تواند برای پوزیشنهای جدید یا افزایش پوزیشن فعلی استفاده کرد.
Trading Model الگوی معاملات؛ برنامه پیچیده ای که موقعیتهای خرید یا فروش حرفه ای را برای معاملات در بازار ارزهای خارجی پیشنهاد می کند. در یک الگوی معاملاتی بسته به نوع تحلیل ها و پیش بینی ها از بازار و سوابق معاملاتی فرد توصیه هایی در مورد شرایط ارزها، راهکارهایی با در نظر گرفتن نوسانات بازار ارزها و تاکید بر چگونگی این تغییرات ارائه می شود.
Trading Platform پلت فرم معاملاتی؛ نرم افزاری که برای انجام معاملات فارکس و معمولا روی اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد.
Trailing Stop Loss حالتی مشابه استاپ لاس که ضررهای احتمالی را در یک سفارش باز محدود می کند.
     
   

-U-

   
   
   
   

-V-

   
   
   
   

-W-

   
   
   
   

-X-

   
   
   
   

-Y-

   
   
   
 

-Z-

     
   
   
   
     
Copyright © 2010 of AryanGroup® - all rights reserved.     Main Page     About FXPedia