به وب سایت FXPedia خوش آمدید. FXPedia يک سایت اطلاعاتی می باشد که در آن، علاقمندان به بازارهای مالی می توانند ترجمه مقالات تدوين شده را مطالعه کنند. اين مقالات شامل سه بخش اصلي در زمينه شاخص های اقتصادی، شاخص های اقتصادی بر پایه کشور و بانک های مرکزی مي باشد.
کتاب
 
  دانشنامه بازارهای مالی بین الملل

منتشر شد